ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

14 ม.ค. 65