ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ขามเฒ่า เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ขามเฒ่า และ นายก อบต.ขามเฒ่า

06 ต.ค. 64