ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

28 ม.ค. 65