ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ขามเฒ่า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

06 ต.ค. 64