ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ขามเฒ่า ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9

11 มี.ค. 65