รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิก อบต.ขามเฒ่า และนายก อบต.ขามเฒ่า ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

12 ต.ค. 64