รับสมัครเลือกตั้ง นายก อบต.ขามเฒ่า ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

24 ม.ค. 65