กองการศึกษา

นางสาวนฤมล ศิลา

นางสาวนฤมล ศิลา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ โทร 099-0305353

นางพนารัตน์ นานอก

นางพนารัตน์ นานอก

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 099-4656324

-ว่าง-

-ว่าง-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)