Slide
Slide
Slide
Slide
สมาชิก ๑
สมาชิก ๑
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ขณะนี้ระบบได้ทำการปิดการเชื่อมโยง โปรดเข้ามาดูอีกครั้งภายหลัง

กิจกรรม

LINE_ALBUM_งานลงแขกเกี่ยวข้าว 24พ.ย.2566_๒๓๑๑๒๙_172
LINE_ALBUM_งานลงแขกเกี่ยวข้าว 24พ.ย.2566_๒๓๑๑๒๙_172
LINE_ALBUM_งานลงแขกเกี่ยวข้าว 24พ.ย.2566_๒๓๑๑๒๙_94
LINE_ALBUM_งานลงแขกเกี่ยวข้าว 24พ.ย.2566_๒๓๑๑๒๙_94
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๓๑๑๒๘_30
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๓๑๑๒๘_30
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๓๑๑๒๘_24
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๓๑๑๒๘_24
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๓๑๑๒๘_27
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๓๑๑๒๘_27
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๓๑๑๒๘_29
LINE_ALBUM_ลอยกระทง_๒๓๑๑๒๘_29
DSC02746
DSC02746
DSC02694
DSC02694
DSC02865
DSC02865
DSC02981
DSC02981
15122020_๒๐๑๒๑๕_47
15122020_๒๐๑๒๑๕_47
15122020_๒๐๑๒๑๕_51
15122020_๒๐๑๒๑๕_51
15122020_๒๐๑๒๑๕_45
15122020_๒๐๑๒๑๕_45
DSC03274
DSC03274
DSC03381
DSC03381
DSC04333
DSC04333
DSC04508
DSC04508
DSC04437
DSC04437
1
1
2
2
7.2
7.2
12
12
1
1
4
4
1
1
14
14
previous arrow
next arrow
Shadow

แผนที่เดินทางสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

แจ้งปัญหา