การประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 วันที่ 3 ตุลาคม 2565

11 ต.ค. 65