การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต

14 ก.ค. 63