ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

07 ส.ค. 62