ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

02 ก.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :