ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง ขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ

15 มี.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :