ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565

16 ธ.ค. 64