ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎฯ

16 ธ.ค. 64