ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

17 ต.ค. 65