ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

29 มี.ค. 66