ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองพลองถึงบ้านโนนกระถิน หมู่ 4

24 ก.ค. 66