ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

01 ต.ค. 66