ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสรรหา พนักงานจ้างประจำปี 2567

29 พ.ค. 67