ประกาศ อบต.ขามเฒ่า เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

23 มิ.ย. 66