ประกาศ อบต.ขามเฒ่า เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

06 พ.ค. 65