ประกาศ อบต.ขามเฒ่า เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

18 พ.ค. 65

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :