ประกาศ อบต.ขามเฒ่า เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครั้งที่ 2)

27 พ.ค. 65