ประกาศ อบต.ขามเฒ่า เรื่องการควบคุม กำกับ ดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด

29 มี.ค. 66