ประกาศ ไม่รับของขวัญของกำนัล

19 ม.ค. 66

ประกาศ อบต.ขามเฒ่า ไม่รับของขวัฐของกำนันทุกชนิด