ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 – 8 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

11 มี.ค. 65