ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย กรณีเกิดฝนตกหนัก

27 ก.ย. 65