ประชาสัมพันธ์โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณวัดบ้านกลึง หมู่ 5 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

20 เม.ย. 63