มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก​มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลขามเฒ่า วันที่ 21 มิถุนายน 2564 และ 23 มิถุนายน 2564

24 มิ.ย. 64