โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 และโครงการรณรงค์ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” ประจำปี 2563

19 ส.ค. 63