โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “อัคคีภัย” ณ โรงเรียนไตรคามสามัคคี วันที่ 2 มิถุนายน 2565

02 มิ.ย. 65