โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565

24 ก.พ. 65