ประกาศ อบต.ขามเฒ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครการซ่อมแซมถนนคันดินพร้อมลงหินคลุก จากนานายม้อม ภักดีกลาง ถึงนานายคำ ตุ้มจันอัด บ้านหนองพลองพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

28 เม.ย. 65