ประกาศ อบต.ขามเฒ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 เม.ย. 65