ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.ขามเฒ่า

คลิกที่ ลิงค์ < https://forms.gle/WKzVBBRUZinKdF9y6 >