ประวัติความเป็นมา

             ตำบลขามเฒ่า เป็นชุมชนเก่าดั้งเดิมซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นเวลานานนับ 100 ปีมาแล้ว เมื่อก่อน
เป็นชุมชนที่ใหญ่มาก เหตุที่มีชื่อว่าตำบลขามเฒ่าเพราะเมื่อก่อนมีต้นมะขามใหญ่ 2 ต้นตั้งอยู่กลางชุมชน ชาวบ้านจึงเรียกชุมชนนี้ว่า “ขามเฒ่า” ปัจจุบันมีนายบุญรอด  มุ่งสวนกลาง  เป็นกำนัน ภาษาที่ใช้เป็นถิ่น คือภาษาโคราช