ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ช่องทางในการติดต่อ

  • ไปรษณีย์
  • facebook  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
  • Line  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
  • เว็บไซด์  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

  • นายชำนาญวิทย์  น้อมกลาง  ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :