ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล : ขนมกะหรี่พัฟ

15 ก.ย. 61

ขนมกะหรี่พัฟ

กลุ่มอาชีพบ้านไพ
14 หมู่ 2 ถนนโนนสูง-ขามสะแกแสง ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160