หมวดหมู่คู่มือการปฏิบัติงาน อบต: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน