หมวดหมู่คู่มือการปฏิบัติงาน อบต: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ