ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

22 มี.ค. 63