ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2566

09 พ.ค. 66