ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าเรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

06 พ.ย. 66