รายงานบันทึกการประชุมสภา อบต.ขามเฒ่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

09 พ.ย. 66