แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2565

05 ต.ค. 61

IMG_20181005_0001 IMG_20181005_0002 IMG_20181005_0003 IMG_20181005_0004 IMG_20181005_0005 IMG_20181005_0006 IMG_20181005_0007 IMG_20181005_0008 IMG_20181005_0009 IMG_20181005_0010